Regulamin konkursu Front kulturalny

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO DLA MŁODYCH ZESPOŁÓW

“FRONT KULTURALNY”

I Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorem konkursu “Front Kulturalny” jest  Bania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ulicy Środkowej 181, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Komplementariusza Pawła Dziubasika, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.
 2. Głównym patronem medialnym wydarzenia jest portal www.podhale24.pl oraz www.malopolskaonline.pl. Patronat nad wydarzeniem objął także Tygodnik Podhalański.
 3. Sponsorem konkursu jest Hotel Bania **** Thermal & Ski.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie www.latowbialce.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo o rozstrzyganiu kwestii spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie.

II Założenia konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do młodych zespołów muzycznych lub solistów z okolic Podhala, Spisza i Orawy, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku muzycznym, zwanych w dalszej części Uczestnikami lub Zespołami.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do konkursu zespołów spoza regionów wymienionych w II.1.
 3. Konkurs podzielony jest na trzy etapy.
 4. Pierwszy etap ma na celu wyłonienie przez jury 8 zespołów, które zagrają podczas letniego cyklu koncertów “Kultura na Bani”.
 5. W drugim etapie zespoły zaprezentują swoje możliwości podczas koncertów na żywo.
 6. W trzecim etapie Organizator przeprowadzi konkurs internetowy, w którym internauci wybiorą jeden spośród 8 zespołów.
 7. Organizator przeznaczy 5000 zł na wydanie albumu promocyjnego dla zwycięskiego zespołu oraz inne nagrody dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca.

III. Przebieg konkursu

 1. Pierwszy Etap
  1. Zgłoszenia do konkursu odbywają się za pośrednictwem strony internetowej www.latowbialce.pl
  2. Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch terminach tj.
   1. 1.05 – 12.06.2016r. Po tym terminie zostaną wybrane 4 zespoły, które zagrają koncerty w Drugim Etapie w lipcu.
   2. do 31.07.2016r. Po tym terminie zostaną wybrane kolejne 4 zespoły, które zagrają koncerty w Drugim Etapie w sierpniu. Wybór będzie dokonany spośród wszystkich zgłoszeń.
  3. Każdy zespół (lub solista) może zgłosić 1 lub 2 lub 3 utwory konkursowe.
  4. Zespół, który zgłosi tylko cover(y) zostanie dopuszczony do konkursu. Utwory mogą być przesłane w formacie audio mp3, video mp4/avi lub linku do utworu opublikowanego w internecie.
  5. Utwory mogą reprezentować dowolny gatunek muzyczny.
  6. Utwory mogą być kompozycjami instrumentalnymi lub wokalno-instrumentalnymi.
  7. Teksty utworów nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści niezgodnych z prawem, propagować postaw naruszających zasady współżycia społecznego, treści antyreligijnych, rasistowskich, seksistowskich, lub innych w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.
  8. O dopuszczeniu do Drugiego Etapu decyduje Organizator w porozumieniu z powołanym przez siebie Jury, które wybierze 8 zespołów. Decyzje Jury są niepodważalne i nieodwołalne.
  9. Uczestnicy dopuszczenie do Drugiego Etapu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mail) oraz telefoniczną, informacja pojawi się także na stronie www.latowbialce.pl.
 2. Drugi Etap
  1. Każdy z wybranych zespołów zagra jeden koncert podczas letniego cyklu koncertów “Kultura na Bania” 2016. Organizator skontaktuje się z każdym zespołem w celu ustalenia ostatecznego terminu koncertu.
  2. Koncerty odbywać się będą na plenerowej Scenie Kultury na Bani obok Hotelu Bania **** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej w soboty lipca i sierpnia.
  3. Koncerty odbędą się na zasadzie supportowania gwiazd wieczoru.
  4. Uczestnicy muszą przygotować repertuar na koncert o długości co najmniej 60 minut.
  5. Organizator wyklucza wykorzystywanie tzw. playbacku. Koncerty mają być zagrane całkowicie na żywo.
  6. Rider techniczny po stronie Organizatora.
  7. Uczestnicy zgadzają się zagrać koncerty bez wynagrodzenia w ramach konkursu.
  8. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Uczestników konkursu, w tym kosztów podróży, noclegów itp.
  9. Organizator zapewnia dla każdego występującego zespołu zimne napoje na scenie, oraz ciepły posiłek.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania wizerunku i koncertów zespołów w formie audio/video/foto oraz wykorzystania ich do promocji.
 3. Trzeci Etap
  1. Warunkiem przystąpienia do Trzeciego Etapu jest występ na żywo na Scenie Kultury na Bani.
  2. Po zakończeniu cyklu koncertów we wrześnie 2016 organizator przeprowadzi konkurs za pośrednictwem mediów elektronicznych (facebook / www.latowbialce.pl).
  3. Poprzez głosowanie finałowe internauci zdecydują, który spośród 8 zespołów z Drugiego Etapu zostanie zwycięzcą konkurs “Front Kulturalny” 2016.
  4. Zwycięzcy Drugiego Etapu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mail) oraz telefoniczną, informacja pojawi się także na stronie www.latowbialce.pl

IV Nagrody

 1. Nagrodą główną w konkursie jest 5000 zł na wydanie albumu demo przez zwycięski zespół.
 2. Szczegóły dotyczące wyboru studia nagraniowego, realizacji nagrania, oraz formy wydania albumu zostaną ustalone przez zespół przy współpracy z Organizatorem, przy czym Organizator nie będzie wpływał na merytoryczną zawartość wydawnictwa.
 3. Organizator umożliwia  podpisanie umowy z wygranym zespołem o odpłatnej współpracy na zasadzie cyklicznych koncertów w Hotelu Bania **** Thermal & Ski.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do tytułu Sponsora/Patrona albumu i umieszczenia swojego logotypu “Hotel Bania” oraz logotypu konkursu “Front Kulturalny” na okładce.
 5. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest 1000 zł.
 6. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest 500 zł.